مدرس و مشاور انگیزشی معصومه مهرعلی

جذب ثروت، سلامتی، آرامش، روابط عالی

تماشاخانه

 

ویدئوی قانون دارما1

ویدئوی قانون دارما2
ویدئوی تو لِول یک خدا هستی1

ویدئوی تو لِول یک خدا هستی2

ویدئوی تو لِول یک خدا هستی3

ویدئوی قانون کارما

ویدئوی میدان مغناطیسی شما چیست؟

ویدئوی علم اثر انتظار1

ویدئوی علم اثر انتظار2

ویدئوی علم اثر انتظار3

ویدئوی تصویرسازی ذهنی1

ویدئوی تصویرسازی ذهنی2

ویدئوی تصویرسازی ذهنی3

ویدئوی تصویرسازی ذهنی4

چگونه بی هدفی انسان را می کشد 1

چگونه بی هدفی انسان را می کشد 2

چگونه بی هدفی انسان را می کشد 3

چگونه بی هدفی انسان را می کشد 4

چگونه بی هدفی انسان را می کشد 5

فیلم راز قسمت 1 تا 9

جذب ثروت،خوشبختی،سلامتی،روابط عالی،رسیدن به آرامش، اعتمادبه نفس، موفقیت،شادی،محبوبیت، عزت به نفس، درمان افسردگی،تکنیکهای شاد زیستن

معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب

معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب