مدرس و مشاور انگیزشی معصومه مهرعلی

جذب ثروت، سلامتی، آرامش، روابط عالی

ارزش کارهای کوچک

  • مععصومه مهرعلی
  • چهارشنبه ۸ آبان ۹۸
  • ۱۸:۴۵

کارهای کوچک

 

هیچگاه
کارهای کوچکی که،
برای دیگران انجام میدهید را
متوقف نکنید....
گاهی، آن کارهای کوچک
بزرگترین بخش قلب آنها را
اشغال می کند...

  • نمایش : ۱۰۱۴
  • جذب ثروت،خوشبختی،سلامتی،روابط عالی،رسیدن به آرامش، اعتمادبه نفس، موفقیت،شادی،محبوبیت، عزت به نفس، درمان افسردگی،تکنیکهای شاد زیستن

    معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب

    معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب