مدرس و مشاور انگیزشی معصومه مهرعلی

جذب ثروت، سلامتی، آرامش، روابط عالی

ارزش کارهای کوچک

  • مععصومه مهرعلی
  • چهارشنبه ۸ آبان ۹۸
  • ۱۸:۴۵

کارهای کوچک

 

هیچگاه
کارهای کوچکی که،
برای دیگران انجام میدهید را
متوقف نکنید....
گاهی، آن کارهای کوچک
بزرگترین بخش قلب آنها را
اشغال می کند...

جذب ثروت،خوشبختی،سلامتی،روابط عالی،رسیدن به آرامش، اعتمادبه نفس، موفقیت،شادی،محبوبیت، عزت به نفس، درمان افسردگی،تکنیکهای شاد زیستن

معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب

معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب