مدرس و مشاور انگیزشی معصومه مهرعلی

جذب ثروت، سلامتی، آرامش، روابط عالی

راه هاِی درست و اصولی هدف گذاری

  • مععصومه مهرعلی
  • شنبه ۹ آذر ۹۸
  • ۲۱:۳۹

 

 

راه های درست و اصولی هدف گذاری

 

   ذره را تا نبود همت عالی حافظ      طالب چشمه خورشید درخشان نشود

 

تقریبا تمام انسان های موفق دنیا در زندگی خود هدف های از پیش تعیین شده ای دارند. بدین صورت که اهدافی را تعیین و برای رسیدن به آن اهداف برنامه ریزی    می کنند. تحقیقات نشان داده است که بیش از 97 درصد مردم جهان هدف گذاری ندارند و به روز مرگی دچار هستند. به طوریکه به فعالیت های معمولی و روزانه خود می پردازند بدون اینکه هدفی برای خود تعریف کرده باشند.

 

مدرس و مشاور انگیزشی معصومه مهرعلی

 

در کتابهای آسمانی مختلف و همچنین در فرهنگ ایران و اسلامی ما بسیار زیاد بر داشتن هدف و پرهیز ار روزمرگی تایید شده است که چند نمونه در اینجا ذکر میشود:

  • ادامه مطلب
  • جذب ثروت،خوشبختی،سلامتی،روابط عالی،رسیدن به آرامش، اعتمادبه نفس، موفقیت،شادی،محبوبیت، عزت به نفس، درمان افسردگی،تکنیکهای شاد زیستن

    معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب

    معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب