مدرس و مشاور انگیزشی معصومه مهرعلی

جذب ثروت، سلامتی، آرامش، روابط عالی

هوش خود را دست کم نگیرید

  • مععصومه مهرعلی
  • شنبه ۲۸ دی ۹۸
  • ۰۷:۳۰

   

هوش خود را دست کم نگیرید

 

بررسی های علمی نشان داده است که انسان ها توانایی های خود را دست کم میگیرند. شما از چنان استعدادی برخوردارید و از چنان توانمندی بالقوه ای بهره می برید که در کار یادگیری و خلاقیت با کمترین محدودیتی روبه رو نیستید. 

  • ادامه مطلب
  • جذب ثروت،خوشبختی،سلامتی،روابط عالی،رسیدن به آرامش، اعتمادبه نفس، موفقیت،شادی،محبوبیت، عزت به نفس، درمان افسردگی،تکنیکهای شاد زیستن

    معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب

    معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب