مدرس و مشاور انگیزشی معصومه مهرعلی

جذب ثروت، سلامتی، آرامش، روابط عالی

تکنیک های ساده برای معالجه کودک درون

  • مععصومه مهرعلی
  • يكشنبه ۵ آبان ۹۸
  • ۲۲:۳۴

 

معالجه کودک درون

 

 

کودک درون ، کودک خردسالی است که در درون ھمه ماست. این کودک “خود” خود ماست که به ما انرژی می دھد، شور و سرزندگی ما به او مرتبط است، احساسات ما به او گره خورده است، و تخیل، خلاقیت، شھود و غرایز ما در پیوند با اوست.
علم روانشناسی بر این باور است که این کوچولوی درون وقتی مورد بی توجھی قرار می گیرد و صدمه می بیند خود را در لایه ای می پوشاند و از دید دیگران مخفی می سازد، وقتی او را (احساسات خود) انکار می کنید، در جایی، در عمیق ترین سطح روان پنھان می شود و با این کار، شما مشکلات جسمانی و روان پزشکی از جمله افسردگی و اضطراب را تجربه خواھید کرد. زندگی یکنواخت و کسل کننده، روحیه غمگین و خلق پایین ھمگی از غیبت این دوست درون تان حکایت دارند.

  • ادامه مطلب
  • جذب ثروت،خوشبختی،سلامتی،روابط عالی،رسیدن به آرامش، اعتمادبه نفس، موفقیت،شادی،محبوبیت، عزت به نفس، درمان افسردگی،تکنیکهای شاد زیستن

    معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب

    معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب