مدرس و مشاور انگیزشی معصومه مهرعلی

جذب ثروت، سلامتی، آرامش، روابط عالی

یزرگترین راز توفیق در زندگی

  • مععصومه مهرعلی
  • پنجشنبه ۱۲ دی ۹۸
  • ۰۷:۳۰

 

بزرگترین راز توفیق در زندگی

 

خبرنگاری از من پرسید "با توجه به تجربه چندین دهه شما، نخست در عرصه کار، آن گاه در کسوت کشیشی، به نظرتان مهم ترین چیزی که آموخته اید چیست؟ بزرگ ترین راز توفیق در زندگی چیست؟"

خواهرم که سه هزار مایل دور از من زندگی می کند، درخانه صحرایی ام به ملاقاتم آمد. او معلم بازنشسته مدرسه است، فرزندانش تحصیل کرده و سرو سامان گرفته و همسرش نیز در آستانه بازنشستگی است. در عرض چندین دهه، این نخستین بار بود که ما وقت پیدا کرده بودیم تا بر فاصله زمانی و مکانی غالب شویم و از هر دری که خاص خواهران هست، سخن بگوییم. او پس از ملاقات من در آن خانه و آگاهی از کار جامع من و چشیدن طعم لذت برخی فریبندگی های عرفانیِ این منطقه بیابانی گرمسیر، انگار کاملا گیج و حیران شده باشد، سرانجام پرسید:

  • ادامه مطلب
  • جذب ثروت،خوشبختی،سلامتی،روابط عالی،رسیدن به آرامش، اعتمادبه نفس، موفقیت،شادی،محبوبیت، عزت به نفس، درمان افسردگی،تکنیکهای شاد زیستن

    معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب

    معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب