مدرس و مشاور انگیزشی معصومه مهرعلی

جذب ثروت، سلامتی، آرامش، روابط عالی

هرم نیاز مازلو

  • مععصومه مهرعلی
  • شنبه ۲۴ آبان ۹۹
  • ۲۲:۰۰

 
                 Maslow pyramid
هرم نیاز مازلو
 
هرم نیاز مازلو یک نظریه در علم روانشناسی است که آبراهام مازلو نظریه پرداز کلاسیک مدیریت در مورد نیاز های اساسی انسان مطرح کرده است. به اعتقاد مازلو، نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص تحت تاثیر شدید این نیاز ها قرار میگیرد. هنگامی که ارضای نیاز ها آغاز می‌شود، تغییری که در انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به جای نیاز های قبل، سطح دیگری از نیاز اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد شد. نیاز ها به همین ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیاز های اوج گرفته و پس از ارضا فروکش کرده و نوبت به دیگری می‌رسد.
 
هرم نیاز مازلو یک نظریه در علم روانشناسی است که شامل پنج مرحله می‌شود که انگیزه بخش رفتار ماست. آبراهام مازلو نظریه خودش را در سال ۱۹۴۳ بعد از مطالعه بر روی افراد با نمونه ارائه داد.
 
enlightenedدر قاعده این هرم...

  • ادامه مطلب
  • جذب ثروت،خوشبختی،سلامتی،روابط عالی،رسیدن به آرامش، اعتمادبه نفس، موفقیت،شادی،محبوبیت، عزت به نفس، درمان افسردگی،تکنیکهای شاد زیستن

    معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب

    معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب