مدرس و مشاور انگیزشی معصومه مهرعلی

جذب ثروت، سلامتی، آرامش، روابط عالی

نکاتی برای رسیدن به آرامش بیشتر

  • مععصومه مهرعلی
  • سه شنبه ۲۴ دی ۹۸
  • ۰۷:۳۰

 

نکاتی برای رسیدن به آرامش بیشتر

 

 بدانیم که هیچ کدام از ما برنده یا بازنده به دنیا نیامده ایم، انتخاب کننده به دنیا آمده ایم.

 اگر کسی کار اشتباهی را انجام داد همه خوبیهایش را فراموش نکنیم.

قهرمان بودن یعنی ایمان داشتن به خود وقتی دیگران به شما اعتقادی ندارند.

  • ادامه مطلب
  • جذب ثروت،خوشبختی،سلامتی،روابط عالی،رسیدن به آرامش، اعتمادبه نفس، موفقیت،شادی،محبوبیت، عزت به نفس، درمان افسردگی،تکنیکهای شاد زیستن

    معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب

    معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب