مدرس و مشاور انگیزشی معصومه مهرعلی

جذب ثروت، سلامتی، آرامش، روابط عالی

مقدمه- درک قانون جذب

  • مععصومه مهرعلی
  • سه شنبه ۲۳ مهر ۹۸
  • ۲۲:۲۸

 

 قانون جذب

قانون جذب: درک قانون جذب، عامل کلیدی خلق زندگی رویایی است.

قانون جذب قوی ترین قانون کائنات است. درست مانند قانون جاذبه، همیشه موثر و در جنب و جوش است. در همین  لحظه هم در زندگیت مشغول به کار است. 

به زبان ساده، قانون جذب می گوید که تو بر هر آنچه تمرکز کنی، همان را جذب خواهی کرد. بنابراین اگر بر موارد خوب و مثبت زندگی ات تمرکز کنی، چیز های خوب و مثبت بیشتری را در زندگی ات جذب خواهی کرد و اگر بر فقدان و منفی گرایی متمرکز شوی، در این صورت همه ی  آنها را در زندگی ات جذب می کنی.

تو همان هستی که در طول روز در باره اش فکر می کنی.

 

دکتر رابرت شولر

سخنران آمریکایی

  1926-2015 

منبع: کتاب کلید کاربردی قانون جذب جک کانفیلد

 

 

جذب ثروت،خوشبختی،سلامتی،روابط عالی،رسیدن به آرامش، اعتمادبه نفس، موفقیت،شادی،محبوبیت، عزت به نفس، درمان افسردگی،تکنیکهای شاد زیستن

معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب

معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب