مدرس و مشاور انگیزشی معصومه مهرعلی

جذب ثروت، سلامتی، آرامش، روابط عالی

ثروت و پول با تلقین به خود

  • مععصومه مهرعلی
  • سه شنبه ۷ آبان ۹۸
  • ۱۱:۰۷

 

تلقین به خود

 

با تلقین به خود تنها در کمتر از 10 دقیقه در روز آهن ربای پول و ثروت شوید!

 

تلقین به خود اصطلاحی است برای همه ی القاء هایی  که از طریق حواس پنج گانه ،ذهن فرد را تحریک می کند .به بیان دیگر تلقین به خود  همان خود القایی است .این تلقین به خود نماینده ارتباطی است بین بخشی از ذهن که افکار آگاه و هوشیار وجود دارد و قسمت دیگر که جایگاه ذهن نا خودآگاه است.

استفاده از جملات تاکیدی یکی از عالی ترین تکنیک ها و قدریمی ترین تکنیک ها برای نفوذ به ذهن نا خودآگاه می باشد.

هر چیزی با تمرین و تکرار از قسمت ذهن خودآگاه و هوشیار به قسمت ناخودآگاه ذهن می رود. قانون نفوذ به ذهن ناخودآگاه تمرین و تکرار مداوم می باشد.

  • ادامه مطلب
  • جذب ثروت،خوشبختی،سلامتی،روابط عالی،رسیدن به آرامش، اعتمادبه نفس، موفقیت،شادی،محبوبیت، عزت به نفس، درمان افسردگی،تکنیکهای شاد زیستن

    معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب

    معصومه مهرعلی مدرس و مشاور قانون جذب